Null Utagawa Kuniyoshi (1798 - 1861)
Japan, späte Edo - Periode

ca. 25- 26 x 36…
Beschreibung

Utagawa Kuniyoshi (1798 - 1861) Japan, späte Edo - Periode ca. 25- 26 x 36-37,5 cm 13 Farbholzschnitte. Ôban tate-e. Serie: ''Seichu gishi den'' (Geschichten von treuen Samurai). 1) Nr. 1: Oboshi Yuranosuke Yoshio. 2) Nr. 9: Onodera Junai Hidetomo. 3) Nr. 14: Otaka Gengo Tadao. 4) Nr. 15: Kataoka Dengoemon Takafusa. 5) Nr. 24: Takebayashi Sadashichi Takashige. 6) Nr. 25: Kurahashi Zensuke Takeyuki,. 7) Nr. 26: Aihara Esuke Munefusa. 8) Nr. 30: Onodera Toemon Hidetome. 9) Nr. 34: Oribe Taketsune. 10) Nr. 35: Hayano Wasuke Tsunenari. 11) Nr. 39: En'ya Hangan Takasada. 12) Nr.: 45 Sumino Juheiji Tsugufusa. Signiert: Ichiyûsai Kuniyoshi ga. Verleger: Ebiya Rinnosuke. Datum: ca. 1847-1848. 14 ) Plus ein Farbholzschnitt. Ôban tate-e. Serie: ''Taiheiki eiyuden'' (Helden des Großen Friedens). Nr. 29, Shioren Sajima-no-kami Masataka. Signiert: Ichiyûsai Kuniyoshi ga. Verleger: Yamamotoya Heikichi. Datum: ca. 1848-50. Minim. berieben, partiell etwas beschm., einige Drucke mit Spuren von Wurmfrass, partiell beschnitten und hinterlegt, in Passepartout montiert

1275 

Utagawa Kuniyoshi (1798 - 1861) Japan, späte Edo - Periode ca. 25- 26 x 36-37,5 cm 13 Farbholzschnitte. Ôban tate-e. Serie: ''Seichu gishi den'' (Geschichten von treuen Samurai). 1) Nr. 1: Oboshi Yuranosuke Yoshio. 2) Nr. 9: Onodera Junai Hidetomo. 3) Nr. 14: Otaka Gengo Tadao. 4) Nr. 15: Kataoka Dengoemon Takafusa. 5) Nr. 24: Takebayashi Sadashichi Takashige. 6) Nr. 25: Kurahashi Zensuke Takeyuki,. 7) Nr. 26: Aihara Esuke Munefusa. 8) Nr. 30: Onodera Toemon Hidetome. 9) Nr. 34: Oribe Taketsune. 10) Nr. 35: Hayano Wasuke Tsunenari. 11) Nr. 39: En'ya Hangan Takasada. 12) Nr.: 45 Sumino Juheiji Tsugufusa. Signiert: Ichiyûsai Kuniyoshi ga. Verleger: Ebiya Rinnosuke. Datum: ca. 1847-1848. 14 ) Plus ein Farbholzschnitt. Ôban tate-e. Serie: ''Taiheiki eiyuden'' (Helden des Großen Friedens). Nr. 29, Shioren Sajima-no-kami Masataka. Signiert: Ichiyûsai Kuniyoshi ga. Verleger: Yamamotoya Heikichi. Datum: ca. 1848-50. Minim. berieben, partiell etwas beschm., einige Drucke mit Spuren von Wurmfrass, partiell beschnitten und hinterlegt, in Passepartout montiert

Das Los wurde versteigert. Ergebnisse ansehen