NGÔ THẾ TÂN (NÉ EN 1910) Strauß von Blumen
Tinte und Farben auf Seide, unten rec…
Beschreibung

NGÔ THẾ TÂN (NÉ EN 1910)

Strauß von Blumen Tinte und Farben auf Seide, unten rechts signiert. 32,8 x 18,9 cm - 12 7/8 x 7 1/2 in. PROVENTION: Privatsammlung, Pariser Region (Geschenk des Künstlers, eines Freundes der Familie, in Spéracèdes im Juli 1974) Ngô Thế Tân, ein Agraringenieur und Künstler in seiner Freizeit, heiratete 1934 die Künstlerin Lê Thị Lựu, die vor kurzem ihren Abschluss an der École des beaux-arts de l'Indochine (Jahrgang III) gemacht hatte. Das junge Paar zog 1940 nach Frankreich und Ngô Thế Tân behielt eine Vorliebe für Kunst und Kreation und bot seine Bilder einem engen Kreis an. Ngô Thế Tân, kỹ sư nông nghiệp và một nghệ sĩ không chuyên, kết hôn cùng hoạ sĩ Lê Thị Lựu vào năm 1934, khi bà mới tốt nghiệp Trường Cao đẳng Mỹ thuật. Đông Dương (khoá 3 năm 1932). 4Hai vợ chồng trẻ tới Pháp sống vào năm 1940 và Ngô Thế Tân, người vẫn giữ nguyên vẹn niềm đam mê dành cho nghệ thuật và sáng tạo, đã tặng các tác phẩm của ông cho một vài người bạn thân thiết.

NGÔ THẾ TÂN (NÉ EN 1910)

Das Los wurde versteigert. Ergebnisse ansehen