Null TSUKIOKA YOSHITOSHI (1839 - 1892)
Japan, Meiji period

23,5 - 25 cm x 18 - …
Description

TSUKIOKA YOSHITOSHI (1839 - 1892) Japan, Meiji period 23,5 - 25 cm x 18 - 18,5 cm 15 Color woodblock prints. Chûban tate-e. Series: ''Biyû Suikoden'' (Handsome and Brave Heroes of the Suikoden). 1) Inuyama Dosetsu Tadaoki flying in smoke. 2) Onna Kansuke. 3) Toraômaru. 4) Otomo Wakanahime. 5) Uji Jôetsu. 6) Akashi Shiganosuke. 7) Fujinami Yukarinosuke.8) Kinezumi kobôshi kaiden. 9) Kurokumo Ôji. 10) Madaramaru. 11) Inuta Kobungo Yasuyori. 12) Orochimaru. 13) Toriyama Shûsaku Terutada. 14 ) Nikki Bennosuke. 15) Matsugae Sekinosuke. Signature: Kaisai Yoshitoshi hitsu / Ikkaisai Yoshitoshi ga. Publisher: Ômiya Kiyûjirô. Censor's seal: Aratame: Date 1866-1867. 16) Color woodblock print. Chûban tate-e. Bijinga, part of a triptych. Minor wear, partly slightly stained, mounted in passepartout

1310 

TSUKIOKA YOSHITOSHI (1839 - 1892) Japan, Meiji period 23,5 - 25 cm x 18 - 18,5 cm 15 Color woodblock prints. Chûban tate-e. Series: ''Biyû Suikoden'' (Handsome and Brave Heroes of the Suikoden). 1) Inuyama Dosetsu Tadaoki flying in smoke. 2) Onna Kansuke. 3) Toraômaru. 4) Otomo Wakanahime. 5) Uji Jôetsu. 6) Akashi Shiganosuke. 7) Fujinami Yukarinosuke.8) Kinezumi kobôshi kaiden. 9) Kurokumo Ôji. 10) Madaramaru. 11) Inuta Kobungo Yasuyori. 12) Orochimaru. 13) Toriyama Shûsaku Terutada. 14 ) Nikki Bennosuke. 15) Matsugae Sekinosuke. Signature: Kaisai Yoshitoshi hitsu / Ikkaisai Yoshitoshi ga. Publisher: Ômiya Kiyûjirô. Censor's seal: Aratame: Date 1866-1867. 16) Color woodblock print. Chûban tate-e. Bijinga, part of a triptych. Minor wear, partly slightly stained, mounted in passepartout

Auction is over for this lot. See the results