Null LIMOGES (Bernardaud) 带花卉装饰的白瓷茶具,孟加拉款式,包括茶壶、咖啡壶、奶壶、糖罐、6 个带碟咖啡杯、2 个带碟茶杯、2 个甜点…
描述

LIMOGES (Bernardaud) 带花卉装饰的白瓷茶具,孟加拉款式,包括茶壶、咖啡壶、奶壶、糖罐、6 个带碟咖啡杯、2 个带碟茶杯、2 个甜点盘和 2 个碟子。

689 
在线Online

LIMOGES (Bernardaud) 带花卉装饰的白瓷茶具,孟加拉款式,包括茶壶、咖啡壶、奶壶、糖罐、6 个带碟咖啡杯、2 个带碟茶杯、2 个甜点盘和 2 个碟子。

该拍品的拍卖已经结束 查看结果