Null MANU-ARM 1 发栓动花园步枪。口径 12 毫米/50。枪管 65 厘米。N° 39334.缺木(后膛下+枪托)
C类
描述

MANU-ARM 1 发栓动花园步枪。口径 12 毫米/50。枪管 65 厘米。N° 39334.缺木(后膛下+枪托) C类

42 

MANU-ARM 1 发栓动花园步枪。口径 12 毫米/50。枪管 65 厘米。N° 39334.缺木(后膛下+枪托) C类

该拍品的拍卖已经结束 查看结果