Rome - République 两枚硬币组成的拍卖品: 
-一个卡尔普尼亚金币
-一个二角硬币:Baebius
状态:B 
材质:银 
重量:3.51 克和…
描述

Rome - République

两枚硬币组成的拍卖品: -一个卡尔普尼亚金币 -一个二角硬币:Baebius 状态:B 材质:银 重量:3.51 克和 3.61 克

86 

Rome - République

该拍品的拍卖已经结束 查看结果