LELII ANGELO ANGELO LELII ARREDOLUCE,1950 年代。
吊灯。
黄铜铝质漆面透视乳白玻璃。
厘米 90(高) x 75 x …
描述

LELII ANGELO

ANGELO LELII ARREDOLUCE,1950 年代。 吊灯。 黄铜铝质漆面透视乳白玻璃。 厘米 90(高) x 75 x 22。 附有 Arredoluce Archives 编号 1344724 的鉴定证书。 一盏吊灯。 黄铜漆铝质透视乳白玻璃。 35.4(高)x 29.5 x 8.7 英寸。 附有 Arredoluce 档案馆出具的编号为 1344724 的鉴定证书。

1057 

LELII ANGELO

该拍品的拍卖已经结束 查看结果