BORSANI OSVALDO Osvaldo Borsani arredamenti Varedo 1942.
樱桃木雕刻的悬挂式控制台 
带隔层,配有照明系…
描述

BORSANI OSVALDO

Osvaldo Borsani arredamenti Varedo 1942. 樱桃木雕刻的悬挂式控制台 带隔层,配有照明系统。 透明水晶玻璃面板和底层玻璃(一角有约 5 厘米的纹路)由两层夹层(乳白玻璃和彩色玻璃)组成。 高 53 厘米,宽 123 厘米,深 32 厘米。 附有 Osvaldo Borsani 档案馆出具的第 5942 号鉴定证书。 壁挂式控制台。 樱桃木雕刻 隔层配有照明系统。 顶部有透明水晶和底层玻璃(一角有约 1.9 英寸的裂缝),由两层玻璃(乳白玻璃和彩色玻璃)组成。 高 20.8 英寸,宽 48.4 英寸,深 12.6 英寸。 附有奥斯瓦尔多-博尔萨尼档案馆出具的鉴定证书。

1045 

BORSANI OSVALDO

该拍品的拍卖已经结束 查看结果