Masque de style Mossi Burkina Fasodiv> 莫西式面具 布基纳法索 木材、颜料 拟人动物面具,圆形眼睛,张开的嘴,浮雕式的威严…
描述

Masque de style Mossi Burkina Fasodiv>

莫西式面具 布基纳法索 木材、颜料 拟人动物面具,圆形眼睛,张开的嘴,浮雕式的威严鼻子,圆形前额,以楣板形式绘制的丰富装饰,由红色三角形、向后伸出的长耳朵、两个高翘的角组成,角的表面以螺旋状浮雕处理。

509 
在线Online

Masque de style Mossi Burkina Fasodiv>

该拍品的拍卖已经结束 查看结果