Russie - Catherine II (1762-1796) 10 卢布 1766
A: 凯瑟琳二世右半身像
R: 十字架上的四个盾牌
状态:非常好
材质…
描述

Russie - Catherine II (1762-1796)

10 卢布 1766 A: 凯瑟琳二世右半身像 R: 十字架上的四个盾牌 状态:非常好 材质:金 重量 : 12.80 克 参考编号 : FR129a

121 

Russie - Catherine II (1762-1796)

该拍品的拍卖已经结束 查看结果