Null Ubunji KIDOKORO
Canapé deux places

Bambou et laiton 
Edition Ubunji Kidoko…
描述

Ubunji KIDOKORO Canapé deux places Bambou et laiton Edition Ubunji Kidokoro pour Mitsukoshi Department store Date de création : vers 1937 Localisation : Paris H: 76.5 x L: 120 x P: 73.5 cm

10 

Ubunji KIDOKORO Canapé deux places Bambou et laiton Edition Ubunji Kidokoro pour Mitsukoshi Department store Date de création : vers 1937 Localisation : Paris H: 76.5 x L: 120 x P: 73.5 cm

该拍品的拍卖已经结束 查看结果