Null 利摩日
白色珐琅彩瓷餐具套装,边缘饰有双层镀金羊饰楣,包括 24 个餐盘(直径 24 厘米)、12 个主菜盘(直径 21 厘米)、12 个甜点盘(直径…
描述

利摩日 白色珐琅彩瓷餐具套装,边缘饰有双层镀金羊饰楣,包括 24 个餐盘(直径 24 厘米)、12 个主菜盘(直径 21 厘米)、12 个甜点盘(直径 19 厘米)、12 个汤盘(直径 20 厘米)、1 个汤碗、1 个圆形深盘、1 个沙拉碗、1 个椭圆形盘、1 个圆形盘、1 个脚踏碗、1 个奶酪盘和 11 个蛋黄酱盘。

76 

利摩日 白色珐琅彩瓷餐具套装,边缘饰有双层镀金羊饰楣,包括 24 个餐盘(直径 24 厘米)、12 个主菜盘(直径 21 厘米)、12 个甜点盘(直径 19 厘米)、12 个汤盘(直径 20 厘米)、1 个汤碗、1 个圆形深盘、1 个沙拉碗、1 个椭圆形盘、1 个圆形盘、1 个脚踏碗、1 个奶酪盘和 11 个蛋黄酱盘。

该拍品的拍卖已经结束 查看结果